Nasz zespół

Michał Połulich

Lekarz weterynarii,
specjalista chirurgii weterynaryjnej,
ortopedia, medycyna regeneracyjna, endoskopia, kardiologia

Jacek Holas

Lekarz inetrnista,
specjalista radiologii wet.

Adrianna Falkus

Lekarz weterynarii,
lekarz internista

Daria Rogowska

Lekarz weterynarii, lekarz internista,
dermatologia, rozród

Ewa Pecyna

Technik weterynarii, 
administracja

Monika Kitowska

Technik weterynarii,
technik anestezjologiczny

Weronika Suwińska

Technik weterynarii,
mgr inż. zootechniki, zoofizjoterapeuta

Anna Piekarska

Technik weterynarii, 
technik anestezjologiczny

Ewa Koczerska

 Lekarz weterynarii, lekarz internista,
specjalista chirurgii wet.

Katarzyna Gackowska

Asystent lek. wet.