Nasz zespół

Michał Połulich

lekarz weterynarii
specjalista chirurgii weterynaryjnej
ortopedia, medycyna regeneracyjna, endoskopia, kardiologia

Jacek Holas

lekarz weterynarii
lekarz internista, diagnostyka obrazowa
w trakcie specjalizacji z radiologii weterynaryjnej

Adrianna Falkus

lekarz weterynarii
lekarz internista

Daria Rogowska

lekarz weterynarii
lekarz internista

Ewa Pecyna

technik weterynarii

Monika Kitowska

technik weterynarii

Weronika Suwińska

technik weterynarii, mgr inż. zootechniki, zoofizjoterapeuta

Anna Piekarska

technik weterynarii

Katarzyna Gackowska

asystent lek. wet.