Owczarek niemiecki, wiek 3 miesiące, po upadku z wysokości ok. jednego piętra, wieloodłamowe złamanie trzonu kości udowej, zastosowano leczenie chirurgiczne z wykorzystaniem jednopłaszczyznowego stabilizatora zewnętrznego wspartego na masie polimetyloakrylowej z udziałem gwoździa śródszpikowego.