Buldożek francuski, wiek 5 miesięcy, pourazowe złamanie międzykłykciowe oraz kłykcia bocznego kości ramiennej.