Kot, wiek 1 rok, wieloodłamowe złamanie trzonu kości udowej; operowany z zastosowaniem jednopłaszczyznowego stabilizatora wspartego ramą polimetyloakrylową w połączeniu z drutem śródszpikowym Kirschnera.