Pomiar ciśnienia krwi

Przykład pomiaru cisnienia obwodowegoBadanie ciśnienia tętniczego krwi w diagnostyce weterynaryjnej ma tak samo istotne znaczenie jak w diagnostyce chorób człowieka. Jednak z powodu specyficznych wymagań technicznych nie jest tak samo powszechne jak u ludzi. Podwyższone lub obniżone ciśnienie jest często najwcześniej wykrywalnym objawem rozwijającej się groźnej choroby: serca, nerek, tarczycy, kory nadnerczy, cukrzycy i innych. Występujące pierwotne nadciśnienie lub niedociśnienie nawet bez współistniejących chorób może mieć bardzo szkodliwy wpływ na wiele narządów: serce, nerki, narząd wzroku oraz ośrodkowy układ nerwowy.

Prawidłowe ciśnienie skurczowe nie powinno przekraczać u psów 160 mmHg, oraz 120 mmHg u kotów, natomiast rozkurczowe 100 mmHg u psów, a 90 mmHg u kotów. O niedociśnieniu możemy mówić gdy ciśnienie skurczowe spada poniżej 90 mmHg, a rozkurczowe poniżej 50 mmHg. Ze względu na różnorodność ras, zróżnicowanie wielkości, temperamentów i cech osobniczych psów i kotów zaleca się wykonanie pomiaru ciśnienia krwi przynajmniej raz w roku. Pozwala to na dokładne określenie prawidłowego ciśnienia krwi u danego osobnika. Samo badanie wykonuje się najczęściej za przedniej kończynie lub ogonie.
Badania w naszej Lecznicy wykonujemy za pomocą precyzyjnego i nowoczesnego aparatu tzw. metodą dopplerowską. Staramy się, aby badanie przebiegało w sposób szybki i bezstresowy. Badanie jest tanim i czułym elementem wczesnej diagnostyki chorób. Zapraszamy.