Dbając o wczesną diagnostykę chorób możecie Państwo podarować swojemu pupilowi dłuższe i lepsze życie. Badania krwi oraz badania moczu są mało inwazyjnymi , bardzo czułymi metodami pozwalającymi wykryć choroby , które jeszcze nie dają widocznych objawów chorobowych , ale w organizmie Waszego ulubieńca zaczynają czynić szkody. Uchwycone w początkowym stadium dają szanse na skuteczniejszą terapię , a Państwa seniorowi szansę na dobre sampoczucie przez kilka najbliższych lat .

Blok laboratoryjne badania przesiewowe w ramach Programu „Dbam o psa seniora” to:

  • porady ogólne dot. opieki nad zwierzętami w starszym wieku , podkreślenie konkretnych czynników ryzyka
  • standardowy wywiad lekarski poszerzony o pytania dotyczące objawów typowych chorób związanych z wiekiem , co sprzyja wczesnemu wykrywaniu subtelnych zmian w kondycji zwierzęcia , które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych w przyszłości
  • ogólne badanie kliniczne oraz badanie poszerzone pod kątem objawów wskazujących na początkowe stadium choroby;
  • badanie krwi oraz badanie moczu
  • omówienie wyników badań , przedstawienie ewentualnych zaleceń terapeutycznych oraz zaleceń profilaktycznych
  • porada żywieniowa , zalecenia odnośnie doboru właściwej diety sprzyjającej zachowaniu zdrowia lub wspomagającej proces leczenia zwierzęcia
  • ustalenie terminu wizyty kontrolnej
    naklejka 70x70