Choroby nerek są jedną z czterech najważniejszych przyczyn śmierci starszych psów. Choroby nerek i dróg moczowych m.in. kamica, odmiedniczkowe zapalenie nerek, nowotwory pęcherza moczowego wywierają destrukcyjny wpływ na nerki i przyczyniają się do powstania zespołu klinicznego –przewlekłej niewydolności nerek (PNN). Ponieważ stan ten jest postępowy i nieodwracalny, podstawową kwestią jest wczesne rozpoznanie pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia niewydolności nerek oraz ustalenie i nadzorowanie indywidualnego sposobu leczenia. Ze względu na występowanie zależności niewydolności nerek z niewydolnością serca ( tzw. oś sercowo-nerkowa), cukrzycą, nadczynnością nadnerczy, chorobami wątroby, nadciśnieniem , należy wykluczyć możliwość równoległego występowania przewlekłej niewydolności nerek i innych chorób. Im wcześniej rozpoznaje się PNN, tym większe są szanse na wydłużenie okresu samodzielności zwierzęcia i jego życia. We wczesnych etapach PNN, kiedy nie ma objawów klinicznych rozpoznanie ustala się na podstawie badania moczu, badania obrazowego , a także badania krwi. Celem nadrzędnym leczenia przewlekłej niewydolności nerek jest spowolnienie rozwoju zmian w nerkach. Wczesna diagnostyka pozwala wprowadzić leczenie ukierunkowane swoiście na pierwotną przyczynę chorób nerek. W stadiach II-IV przewlekłej niewydolności nerek dochodzi do stanu określanego „trwałym rozwojem PNN”. Leczenie osłaniające nerki , mogące spowolnić ten nieuchronny proces jest szczególnie istotne w stadium II i III PNN. W stadium IV PNN leczenie jest objawowe, a jego główny cel to zwalczanie powikłań mocznicy.

Blok Choroby układu moczowego w ramach Programu „Dbam o psa seniora” to:

  • porady ogólne dot. opieki nad zwierzętami w starszym wieku, podkreślenie konkretnych czynników ryzyka
  • standardowy wywiad lekarski poszerzony o pytania dotyczące objawów typowych chorób związanych z wiekiem , co sprzyja wczesnemu wykrywaniu subtelnych zmian w kondycji zwierzęcia , które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych w przyszłości
  • ogólne badanie kliniczne oraz badanie poszerzone pod kątem objawów wskazujących na początkowe stadium choroby;
  • badanie moczu, badanie krwi, badanie USG, badanie RTG, 
  • omówienie wyników badań, przepisanie odpowiednich leków , przedstawienie zaleceń terapeutycznych oraz profilaktycznych
  • porada żywieniowa , zalecenia odnośnie doboru właściwej diety sprzyjającej zachowaniu zdrowia lub wspomagającej proces leczenia zwierzęcia
  • ustalenie terminu wizyty kontrolnej
    naklejka 70x70