W procesie starzenia zwierzęcia pojemność życiowa płuc ulega zmniejszeniu nawet o 25%. Obniża się także zdolność klatki piersiowej do swobodnego i pełnego rozszerzania się podczas wdechu. Wraz z wiekiem zwiększa się obszar płuc, który nie jest prawidłowo wentylowany. Osłabieniu ulegają także mechanizmy obronne płuc. W wyniku opisanych zmian u starszych zwierząt często rozwijają się dwie choroby :zapadanie tchawicy oraz przewlekła choroba śródmiąższowa płuc. Zapadanie tchawicy powinno być diagnozowane możliwie szybko, gdyż jej przeoczenie i nieleczenie może stanowić początek kaskady zmian prowadzących dość szybko do niewydolności oddechowej , krążeniowej i śmierci. Zmiany w przewlekłej chorobie śródmiąższowej płuc mogą być powodowane wcześniej toczącymi się procesami chorobowymi w układzie oddechowym , a częściowo wynikają ze zmian wstecznych pojawiających się w budowie miąższu płuc i pęcherzyków płucnych w wyniku starzenia się organizmu. U starszych psów zmianom płucnym towarzyszą często zmiany ze strony serca i naczyń, dlatego rozpoznanie przewlekłej choroby śródmiąższowej płuc najczęściej bywa łączone z chorobami serca i zaawansowanym stopniem niewydolności krążeniowo-oddechowej. Choroba śródmiąższowa płuc jest stanem przewlekłym , postępowym i nieodwracalnym. Leczenie jest dostosowane indywidualnie do pacjenta i ma na celu poprawę warunków oddychania zwierzęcia, utrzymanie jego samodzielności oraz unikanie z jego strony bólu i cierpienia.

Blok Choroby układu oddechowego w ramach Programu „Dbam o psa seniora” to:

  • porady ogólne dot. opieki nad zwierzętami w starszym wieku , podkreślenie konkretnych czynników ryzyka
  • standardowy wywiad lekarski poszerzony o pytania dotyczące objawów typowych chorób związanych z wiekiem , co sprzyja wczesnemu wykrywaniu subtelnych zmian w kondycji zwierzęcia , które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych w przyszłości
  • ogólne badanie kliniczne oraz badanie poszerzone pod kątem objawów wskazujących na początkowe stadium choroby;
  • badanie RTG , badanie endoskopowe dróg oddechowych w tym: rhinoskopia, tracheoskopia, bronchoskopia
  • omówienie wyników badań, przepisanie odpowiednich leków , przedstawienie zaleceń terapeutycznych oraz profilaktycznych
  • porada żywieniowa , zalecenia odnośnie doboru właściwej diety sprzyjającej zachowaniu zdrowia lub wspomagającej proces leczenia zwierzęcia
  • ustalenie terminu wizyty kontrolnej
    naklejka 70x70