Zmiany anatomiczne i czynnościowe , które zachodzą w układzie krążenia wraz z wiekiem, istotnie zmniejszają zdolności życiowe i wysiłkowe zwierząt. Gdy do tych zmian dołączą się swoiste choroby serca , tempo niekorzystnych zjawisk przyspiesza , rozwijają się objawy niewydolności serca, które postępują i wpływają na możliwość istotnego skrócenia życia. Podstawową kwestią w leczeniu chorób serca jest wczesne rozpoznanie pacjenta z podwyższonym ryzykiem wystąpienia niewydolności serca w celu ustalenia i monitorowania indywidualnego sposobu terapii. U starszych psów małych ras najczęstszą przyczyną przewlekłej niewydolności serca jest postępowa i nieodwracalna endokardioza zastawki dwudzielnej , u psów średnich i dużych ras najczęściej notuje się występowanie kardiomiopatii rozstrzeniowej. Wdrożenie terapii ma na celu poprawę jakość życia seniora ,a także jeśli to możliwe wydłużenie jego życia.

Blok Choroby serca oraz układu krążenia w ramach Programu „Dbam o psa seniora” to:

  • porady ogólne dot. opieki nad zwierzętami w starszym wieku, podkreślenie konkretnych czynników ryzyka
  • standardowy wywiad lekarski poszerzony o pytania dotyczące objawów typowych chorób związanych z wiekiem , co sprzyja wczesnemu wykrywaniu subtelnych zmian w kondycji zwierzęcia , które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych w przyszłości
  • ogólne badanie kliniczne oraz badanie poszerzone pod kątem objawów wskazujących na początkowe stadium choroby;
  • specjalistyczna diagnostyka kardiologiczna obejmująca EKG, USG (echokardiografię), RTG serca oraz diagnostykę laboratoryjną
  • omówienie wyników badań, przepisanie odpowiednich leków , przedstawienie zaleceń terapeutycznych oraz profilaktycznych
  • porada żywieniowa , zalecenia odnośnie doboru właściwej diety sprzyjającej zachowaniu zdrowia lub wspomagającej proces leczenia zwierzęcia
  • ustalenie terminu wizyty kontrolnej
    naklejka 70x70