Choroby narządów ruchu powodują silną bolesność u zwierzęcia , która z kolei powoduje niechęć do poruszania się oraz znacznie obniżają jakość życia. Najczęstszą chorobą jest zwyrodnieniowa choroba stawów, która jest chorobą postępującą i nieodwracalną , a zatem istotną kwestią jest jej wczesne rozpoznanie. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu i wdrożeniu odpowiedniego sposobu leczenia tworzy się podstawy do możliwie najdłuższego utrzymania sprawności i samodzielności starszych psów. Właściwe połączenie diety, kontroli masy ciała, ruchu , leków p/zapalnych oraz preparatów modyfikujących przebieg choroby (w tym związków poprawiających stan chrząstek stawowych) ma na celu zmniejszenie bólu i dyskomfortu zwierzęcia oraz zapobieganie dalszemu postępowaniu zwyrodnienia chrząstek. Choroba jest nieuleczalna i musi być systematycznie prowadzona do końca życia zwierzęcia.

Blok Choroby układu ruchu w ramach Programu „Dbam o psa seniora” to:

  • porady ogólne dot. opieki nad zwierzętami w starszym wieku, podkreślenie konkretnych czynników ryzyka
  • standardowy wywiad lekarski poszerzony o pytania dotyczące objawów typowych chorób związanych z wiekiem , co sprzyja wczesnemu wykrywaniu subtelnych zmian w kondycji zwierzęcia , które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych w przyszłości
  • ogólne badanie kliniczne oraz badanie poszerzone pod kątem objawów wskazujących na początkowe stadium choroby;
  • badanie układu mięśniowo-szkieletowego , osobna ocena funkcji wszystkich stawów w ruchu i w spoczynku, wykonanie niezbędnych zdjęć RTG,
  • omówienie wyników badań, przepisanie odpowiednich leków , przedstawienie zaleceń terapeutycznych oraz profilaktycznych
  • porada żywieniowa , zalecenia odnośnie doboru właściwej diety sprzyjającej zachowaniu zdrowia lub wspomagającej proces leczenia zwierzęcia
  • ustalenie terminu wizyty kontrolnej
    naklejka 70x70